Ravi Singles Lyrics

 ترجمه تمام سینگل های راوی در همین پست قرار میگیره

“DamnRa”

اوه خدا لعنت کنه

را وی  ادامه بده ترسو

اوه خدا لعنت کنه

را وی ادامه بده ترسو

اوه اوه لعنت

را وی ادامه بده ترسو

اوه اوه لعنت

را وی ادامه بده ترسو

ادامه بده ترسو

حتی وقت ندارم پامو بلند کنم و به سمت مسیرم برم  

این فقط تو فکرم میاد

حتی وقت ندارم موهامو بالابزنم

همینطور به چجوری پریدن فکر میکنم

مغرمو فشار میدم و فشار میدم

آلاتِ موسیقیه من فرق داره

همه شما حرومزاده هایی که میگین صدای من،زیر استاندارده

جوابم بهتون اینه «واق واق»

من یه دوبرمنم که همه ی زندگیشو وقف کرده

از قبل میدونم کیارو دوست داشته باشم

پس خودم میبرم و میدوزم

رپرایی که با متنای

ضدِ زن، دنبالِ توجه ان

اونجاشون رو با آبنبات جابه جا میکنم!

فقط دنباله پایین تنه ان! مثه آدم فضایی ها

این چهره هایی که فقط واسه یه لحظه میدرخشه

اما مثه یه پس دید ، ناپدید میشه

برخلاف اونا، من چهره ی موفقیت رو دارم

با دقت ببین

 خواسته های جاودانه ی منو

احمقایی که فقط سه صدا بلدن و جواب میدن هو

این امروزا یه روند شده

تو هنر، هیچ پایین و بالایی وجود نداره

چون توی “لایک” و “دیس لایکای” مردم تقسیم شده

پس من فقط چیزی که میخوامو انجام میدم

اوه خدا لعنت کنه

را، لعنت، را وی

اوه خدا لعنت کنه

را، لعنت، را

اوه خدا لعنت کنه

را، لعنت، را وی

خدا  خدا لعنت کنه

را، لعنت، را وی

یه شیر میشم

هیکل درشتم مثه یه درخته

ریشه هایی عمیقی اینجا دووندم

اشتباهاتمو تکرار نمیکنم

من کاملم، چون تغییر میکنم

زخم ها رواز کسایی که

نمیتونن به مردم اعتماد کنن،پاک میکنم

کاری میکنم لبخند بزنن

به گرمی اونا رو به آغوش میکشم و پرواز میکنم

با شوقی زیاد

را تا وی، حتی تو این لحظه

دنبال خودِ بهترم میگردم

اوه خدا لعنت! را لعنت را وی

خدا خدا! لعنت! را لعنت را

اوه خدا لعنت! را لعنت را وی

خدا خدا! لعنت! را لعنت را

اوه خدا لعنت! را لعنت را وی

خدا خدا! لعنت! را لعنت را

اوه خدا لعنت! را لعنت را وی

خدا خدا! لعنت! را لعنت را

تو راه خودمم

شمشیرمو دوباره تیز میکنم

تو راه خودمم

به تیز کردن شمشیرم ادامه میدم

بدون یه نخ سیگار

جایگاه بالای خودمو حفظ میکنم…

ظاهر و رفتار خمارم باعثِ سوتفاهم میشه

اما این،بامزه ترش میکنه

اوه خدا لعنت کنه! اینو برا من بگید

با هر حرکتم فریاد بزنید

اوه خدا لعنت کنه! را

اوه خدا لعنت کنه

را! لعنت را وی

خدا خدا! لعنت

را لعنت را

اوه خدا لعنت کنه

را لعنت را وی

خدا خدا! لعنت کنه

را لعنت را وی

RealVIXX01.ir    Trans: Sahar Mtb


“BOMB”

يه مدت گذشته

اما الان دوباره برگشتم

آره ، به اشتياقِ من فرياد بزن و با نوسانم تاب بخور

آره ، راوی

بومب و بومب

اين انرژی رو حس کن

بومب و بومب

اين انرژی رو حس کن

بومب و بومب

اين انرژی رو حس کن

بومب و بومب

اين انرژی رو حس کن

واااووو ، کش مکش ها تمومه

با دقت به موسيقی ديوانه وار من نگاه کن

پنج سال شد تا اين حصير پوشالی

و غنائم بی شمار رو ظاهر کنم

داد ميزنم که من از صفر شروع کردم

و با نگاه به ستاره ها، تا اينجا بالا اومدم

من هيچوقت قرض هامو پرداخت نکردم

من هيچوقت به روياهام، آب يا آتيش، ضربه نزدم، رادار رو روشن کردم

!من جاستين بيبر ام

، هیترام ميگن ” اوه خدای من

“ازش بدم میاد و بدم میاد اما چرا اين عوضی پايين نمیره(سقوط نمیکنه)؟

تمام اين زرق و برقای بيهوده ، محاله که تو زندگی من دخالت کنن

چون من و برادرام(ویکس)

هميشه حريفو از دور خارج ميکنيم

حالا اون طرحی که داشتم ميکِشيدمش، تموم شده

آينده ای که ميديدم، اوليش اومده

ميتونيد سعی کنيد جلوی من ناخن بکشيد

اما من هيچوقت آدم بدی نميشم

مانع ميشم و ميترکونم! آره وقتشه که بترکونم

مانع ميشم و ميترکونم! آره وقتشه که شماهارو بترکونم

آره ، بومب و بومب

اين انرژی رو حس کن

بومب و بومب

پتانسيلِ انفجاريه من چقدره؟

بومب و بومب

اين انرژی رو حس کن

بومب و بومب

پتانسيلِ انفجاريه من چقدره؟

تق توق…تق توق

بومب..بنگ…پوو..ياوو

تق توق…تق توق

بومب..بنگ…پوو..ياوو

تق توق…تق توق

بومب..بنگ…پوو..ياوو

تق توق…تق توق

بومب..بنگ…پوو..ياوو

بزار حرفتو قطع کنم

متأسفم

بدیِ من، دارم ميسوزم

نميدونم کِی منفجر ميشم

واوووو

اين يکی از اون بزرگاشه

اگه نميخوای صدمه بخوری، فرار کن

بعدش

هشدار دومی وجود نداره! الانش هم دير شده

بومب و بومب

بزار دهنمو گرم کنم

زمان سنج روشنه

زمان داره ميگذره، هيچ جای امنی وجود نداره

به سختی جايی واسه پنهان شدن پيدا کردی؟

متأسفم! من قبلا اون نقطه رو با اسمم رِزرو کردم

تقريبا به جای زنگ زدن و پوسيده شدن

ترجيح ميدم به رفتن ادامه بدم و زنگ بزنم و ناپديد بشم

من از فروبردن خودم تو آتش جهنم اومدم پس منو بکوب

هرچی بيشتر اينکارو کنی، من تيزتر ميشم

چينگ چينگ چينگ

کات کن دوباره بگیر

تبديل شو به هنرمندی که بيشتر کات میکنه

به کی داری ميگی که ميميره؟

ستاره ها هرگز نميميرن

!من زنده ام، وقتی فيلم اومد، تماشاش کن

اگر منتظره بهترين بخش بمونی

اول مرضِ قند ميگيری

وقت تمومه

پنج چهار سه دو یک

منفجر شو

آره ، بومب و بومب

اين انرژی رو حس کن

بومب و بومب

پتانسيلِ انفجاريه من چقدره؟

بومب و بومب

اين انرژی رو حس کن

بومب و بومب

پتانسيلِ انفجاريه من چقدره؟

هيچکس نميتونه منو نشونه بگيره

منی که وقتی يه يونيفرم تنم بود، روياشو ميديدم

اين الان منم

حاليت شد؟

هيچکس نميتونه منو نشونه بگيره

آينده ی امروزِ من

رسم شده

فردایِ من ميشه و من حتی الان هم دارم رسمش ميکنم

فصلِ بعد ، حتی اگر من خون بالا بيارم، به تف کردن ادامه ميدم ! من يه اربابِ تنهام

خونِ شيرينم رو ميفروشم

اونو به يه مهارت تبديل ميکنم ، استعداد ميخرم

بدون اينکه ازقبل معلوم باشه، به مرد ثروتمندی تبديل ميشم ، قفسه به قفسه

!کوله پشتی رو بگير، اون کروموزوم من، انحراف داره

فشرده شده و دست خورده تا راضی بشه

آره ، بومب و بومب

اين انرژی رو حس کن

بومب و بومب

پتانسيلِ انفجاريه من چقدره؟

بومب و بومب

اين انرژی رو حس کن

بومب و بومب

پتانسيلِ انفجاريه من چقدره؟

تق توق…تق توق

بومب..بنگ…پوو..ياوو

تق توق…تق توق

بومب..بنگ…پوو..ياوو

تق توق…تق توق

بومب..بنگ…پوو..ياوو

تق توق…تق توق

بومب..بنگ…پوو..ياوو

RealVIXX01.ir    Trans: Sahar Mtb


“Rock the World”

“Diamond Love”


“When It Rains”

تو خیلی بد بودی

 خیلی منو آزار دادی

 اما من هنوز تو رو به یاد دارم

 قلبم داره میلرزه یا فقط ناراحته؟

 چرا دوباره اینجوری شدم؟

گاهی اوقات ک بارون میباره

حتی بیشتر به اون آدم فکر میکنم

 این زمان طولانیه عمیق،نمیدونه چجوری متوقف بشه!

با بارش بارون، آیا اشکام متوقف میشه؟

 فکرمیکنم تنها کسی هستم که درد داره

 وقتی بارون میاد

 حتی بیشتر به اون آدم فکر میکنم

 وقتی بارون میاد

 حتی بیشتر دلم براش تنگ میشه

بارون به باریدنش بیرون پنجره ادامه میده

من چه غلطی باید بکنم  تا کاری کنم تو دوباره  اینجوری رفتار کنی؟

بعد از اینکه مدت زیادی بگذره

زخم هایی که بهت زدم، بهتر میشه؟

خیلی احمقانه رفتار میکنم

دوباره تو رو بدون هیچ عشقی میبینم

 به این افتخار نمیکنم

اما با دست راستم برروی قلبم راجبش فکر میکنم

 به خاطر کارایی که کردم متاسفم

من زخم هارو میبینم، برای همین میخوام بزارم بری

گاهی اوقات که بارون میباره

حتی بیشتر به اون آدم فکر میکنم

این زمان طولانیه عمیق،نمیدونه چجوری متوقف بشه!

 با بارش بارون، آیا اشکام متوقف میشه؟

فکرمیکنم تنها کسی هستم که درد داره

وقتی بارون میاد

حتی بیشتر به اون آدم فکر میکنم

وقتی بارون میاد

حتی بیشتر دلم براش تنگ میشه

 اشکام درست مثل بارش بارونه

تو اون روزای بارونی همیشه به تو فکر میکنم

عزیزم لطفا صدامو بشنو

 وقتی بیرون پنجره بارون میباره

زمان هایی که تو گوشم نجوا میکردی رو به یاد میارم

گاهی اوقات که دلم برات تنگ میشه

 اون آدم باعث میشه گریه کنم

این زمان طولانی عمیق، نمیدونه چقدر منو آزار میده

با بارش بارون، آیا اشکام متوقف میشن؟

 به تنهایی منتظر میمونم

وقتی بارون میاد

حتی بیشتر به اون آدم فکر میکنم

 وقتی بارون میاد

حتی بیشتر دلم براش تنگ میشه

RealVixx01.ir   Trans: Sahar Mtb


“Feeling Abandoned”

“Use Me”

“Wave”

1 2 3